Πιστοποίηση ανελκυστήρων

Στην VROUTSIS LIFT πρωταρχικός μας στόχος είναι η ασφάλεια!

Η πιστοποίηση των υφιστάμενων-συντηρούμενων ανελκυστήρων είναι μία διαδικασία που διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από το νόμο προδιαγραφών ασφαλείας για τους ανελκυστήρες.

Oι πιστοποιήσεις αφορούν τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Οι μηχανικοί που απαρτίζουν το συγκεκριμένο τμήμα της εταιρείας είναι έμπειροι και εκπαιδεύονται για οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη συμβαίνει στο χώρο των ανελκυστήρων.

Το τμήμα αδειών της VroutsisLift είναι υπεύθυνο για:

  • Την εκπόνηση μελετών και μηχανολογικών σχεδίων που συμπεριλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα.
  • Την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργιάς του ανελκυστήρα.
  • Την πλήρη σύνταξη τεχνικού φακέλου και την κατάθεση του στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα.

 

 

 

Υποχρεώσεις συντηρητή και διαχειριστή:

  • Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το διαχειριστή (του εκάστοτε ανελκυστήρα) εγγράφως για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις του σχετικά µε τον ανελκυστήρα, να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του ανελκυστήρα και να διεκπεραιώσει τη διαδικασία καταχώρησής του στην οικεία νομαρχία, ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιμα, χωρίς να έχει ευθύνη αν ο διαχειριστής αδιαφορεί ή αδυνατεί για την εκπλήρωσή τους.
  • Ο διαχειριστής από την άλλη υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του ανελκυστήρα που τυχόν έχει παρατηρήσει, ή θραύση υαλοπινάκων των θυρών ορόφων, και ταυτόχρονα να ακινητοποιήσει τον θάλαμο του ανελκυστήρα για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος. Ο διαχειριστής οφείλει να ελέγχει τακτικά την λειτουργία του κοµβίου κινδύνου του ανελκυστήρα και σε περίπτωση µη λειτουργίας του, οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον συντηρητή.

 

 

Οι πιστοποιήσεις ανελκυστήρων γίνονται από το εξειδικευμένο τμήμα πιστοποίησης της VroutsisLift υπό την αιγίδα κορυφαίων φορέων πιστοποίησης ασφάλειας στην Ελλάδα, και αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Πρόκειται για το πιο σηµαντικό µέρος της κατασκευής και εγκατάστασης κάθε έργου. Πιστοποιούµε ότι πληρούνται όλες οι διατάξεις ασφαλείας, σύµφωνα πάντα µε την τρέχουσα νοµοθεσία.

 

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα αποτελεί ουσιαστικά το αποδεικτικό ασφάλειας για τη χρήση του ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με την νομοθεσία :

  • Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη της λειτουργίας τους
  • Όλοι οι υφιστάµενοι ανελκυστήρες πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο από φορέα πιστοποίησης και να προσαρμοστούν στα μέτρα του εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.
  • Όλοι οι καινούριοι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως χρήσης του.

Συνεργαζόµαστε µε τις µεγαλύτερες εταιρείες πιστοποιήσεων, προκειµένου να πιστοποιούµε την ασφάλεια σας .


ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΑΣ

VROUTSISLIFT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ενδιαφέρεστε για Πιστοποίηση Ανελκυστήρα;

Είμαστε εδώ για εσάς!

1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder