ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 

Υδραυλικός ανελκυστήρας ονομάζεται εκείνος στον οποίο η ενέργεια που απαιτείται για την ανύψωση του φορτίου μεταφέρεται από μία ηλεκτροκίνητη αντλία η οποία προωθεί υδραυλικό έμβολο σε μία ανυψωτική διάταξη που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στον θάλαμο.

Η εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα πραγματοποιείται συνήθως σε κτίρια όπου οι απαιτήσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με το φρεάτιο. Οι ανελκυστήρες αυτής της κατηγορίας διαθέτουν εξαιρετικά ομαλή κίνηση στην επιτάχυνση στην επιβράδυνση και στην ισοστάθμιση και έτσι δεν προκαλούνται κραδασμοί.

Σε έναν υδραυλικό ανελκυστήρα η κατανάλωση ενέργειας είναι αρκετά μειωμένη ενώ διαθέτει και αθόρυβη λειτουργία. Γενικά η εγκατάσταση υδραυλικού ασανσέρ προσφέρει μια πολύ καλή ποιότητα κίνησης και αποτελεί μια αρκετά αξιόπιστη επιλογή. Τα υδραυλικά ασανσέρ μπορούν να διατηρηθούν σε ένα καλό επίπεδο για πολλά χρόνια.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα του υδραυλικού ασανσέρ είναι πως σε πιθανή διακοπή ρεύματος ο απεγκλωβισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα, χωρίς παρέμβαση τρίτου, στην επόμενη στάση. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας έχουν αρκετά εύκολη και γρήγορη εγκατάστασή.

Η κίνηση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα πραγματοποιείται μέσω της ενέργειας που παράγεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία και ενός υδραυλικού εμβόλου.

Οι τιμές εγκατάστασης των υδραυλικών ανελκυστήρων είναι προσιτές.

Ένας υδραυλικός ανελκυστήρας περιλαμβάνει :

 • Το δοχείο λαδιού
 • Την υδραυλική αντλία
 • Τις διάφορες βαλβίδες ελέγχου και λειτουργίας
 • Τη σωλήνωση μεταφοράς του λαδιού στον κύλινδρο
 • Τον κύλινδρο με το έμβολο
 • Τους οδηγούς
 • Την ηλεκτρική εγκατάσταση
 • Τις πόρτες. Αυτόματες ή ημιαυτόματες τύπου bus
 • Τις διατάξεις ασφαλείας
 • Το θάλαμο με τη διάταξη επενέργειας του εμβόλου

ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες έμμεσης ανάρτησης όπου το έμβολο τοποθετείται πλαγίως του θαλάμου πάνω στην επιφάνεια του πυθμένα και στο επάνω μέρος φέρει τροχαλία. Συνδέεται με το θάλαμο μέσω συρματόσχοινων που κινούνται πάνω στις τροχαλίες και των οποίων το άλλο άκρο στερεώνεται σε σταθερά σημεία (ανάρτηση 1:2). Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα του θαλάμου είναι διπλάσια από την ταχύτητα του εμβόλου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υδραυλικούς ανελκυστήρες για μεγάλες διαδρομές χωρίς εκσκαφή και χωρίς τη χρήση τηλεσκοπικών εμβόλων που εμφανίζουν μεγάλο κόστος. Επίσης για την κάλυψη της ίδιας διαδρομής απαιτείται το μισό μήκος εμβόλου από το απαιτούμενο στην άμεση ανάρτηση. Όμως στην έμμεση ανάρτηση το φορτίο στο έμβολο είναι διπλάσιο απ’ότι στην άμεση ανάρτηση λόγω της τροχαλίας και του διπλού κλάδου συρματόσχοινου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες άμεσης ανάρτησης όπου το έμβολο επενεργεί απευθείας επάνω στο πλαίσιο του θαλάμου.

Πλεονεκτήματα Υδραυλικών Ανελκυστήρων
 1. Δεν απαιτείται μηχανοστάσιο ή τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ και έτσι απαλλασσόμαστε από τη δημιουργία των χώρων αυτών οι οποίοι και πρόσθετο κόστος απαιτούν και δημιουργούν και δέσμευση στην όλη αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου.
 2. Το μηχανοστάσιο το οποίο τοποθετείται συνήθως εις το υπόγειο (αλλά μπορεί να τοποθετηθεί επίσης και σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο όροφο) δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε επαφή με το φρέαρ (όπως συμβαίνει στους κοινούς ανελκυστήρες έλξεως) αλλά μπορεί να έχει κάποια απόσταση από αυτό (κατά προτίμηση όχι μεγαλύτερη των 5m) τούτο μας δημιουργεί άνεση όσον αφορά την καλύτερη διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου.
 3. Γενικώς, το μηχανοστάσιο είναι μικρότερων διαστάσεων από το αντίστοιχο του κοινού ανελκυστήρα έλξεως επειδή δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη και οι διατάξεις μεταδόσεως.
 4. Για τις μικρές γενικώς ταχύτητες έχουμε πιο ομαλή κίνηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση, ισοστάθμιση) από τους κοινούς ανελκυστήρες και γενικώς αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς δεδομένου ότι ο φορέας κίνησης είναι υδραυλικό λάδι.
 5. Απαιτούνται γενικώς μικρότερες διαστάσεις φρέατος λόγω ελλείψεως αντίβαρου ιδιαίτερα στην περίπτωση που το έμβολο ενεργεί κάτω από το θάλαμο.
 6. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες τα φορτία μεταφέρονται στο έδαφος και δεν καταπονούν τα ενδιάμεσα δομικά στοιχεία και ιδιαίτερα την πλάκα οροφής του φρέατος όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις των κοινών ανελκυστήρων έλξεως.
 7. Απαιτεί λιγότερη συντήρηση ο κινητήριος μηχανισμός και εμφανίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής διότι ο κινητήρας και η αντλία λειτουργούν μέσα στο λάδι και κατά συνέπεια εμφανίζουν λιγότερες φθορές.
 8. Παρέχεται μέσω ειδικής βαλβίδας αυτόματη διάταξη απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος  ο θάλαμος μεταβαίνει στην  επόμενη στάση και η έξοδος των επιβατών γίνεται χωρίς εξωτερική βοήθεια.
[]
1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder