ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (Α.Μ.Ε.Α.)

 

Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Γι’αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αποφεύγονται υψομετρικές διαφορές κατά τη μελέτη κτιρίων και υπαιθρίων χώρων σε οποιαδήποτε στάθμη.

Κρίνεται απαραίτητο εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από ένα όροφοι να εγκαθίσταται ανελκυστήρας.

Αναπόφευκτες υψομετρικές διαφορές σε νέα κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) μέγιστης κλίσης 5%.

Σε υφιστάμενα κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, αν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, καλύπτονται κατά προτίμηση με κεκλιμένα επίπεδα κλίσης 5% ως 8% .

Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε πρέπει να επιλεγεί ένα από τα ακόλουθα μηχανικά συστήματα ανύψωσης με τις σωστές προδιαγραφές όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Ανελκυστήρας προσώπων (που εξυπηρετεί και Α.Μ.Ε.Α.)
  • Aναβατόριο κατακόρυφης κίνησης
  • Aναβατόριο κλιμάκων
1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder