ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Οι κυλιόμενες κλίμακες και οι κυλιόμενοι πεζόδρομοι ανήκουν στην ομάδα των μέσων συνεχούς μεταφοράς και χρησιμεύουν για τη μεταφορά ατόμων και φορτίων σε ύψη και αποστάσεις.

 • Οι κυλιόμενες κλίμακες είναι εγκαταστάσεις με μηχανική κίνηση που περιλαμβάνει μία ατέρμονα κινούμενη σειρά βαθμίδων (σκαλοπατιών) για τη μεταφορά επιβατών προς κατεύθυνση ανόδου ή καθόδου (ΕΛΟΤ 115)
 • Κυλιόμενος πεζόδρομος είναι εγκατάσταση με μηχανική κίνηση που περιλαμβάνει μία ατέρμονα κινούμενη σειρά λωρίδων (παλέτες ή ιμάντα) για τη μεταφορά επιβατών στο ίδιο ή σε διαφορετικά επίπεδα κυκλοφορίας (ΕΛΟΤ 115)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διεθνώς, όσον αφορά τις κυλιόμενες κλίμακες, για το συρμό των σκαλοπατιών και όσο αφορά τους κυλιόμενους πεζόδρομους για το συρμό των παλετών ή ιμάντων, έχει επικρατήσει μία ταχύτητα μεταφοράς ίση προς 0,46m/s.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ / ΠΑΛΕΤΩΝ

Η επιλογή του μεγέθους (πλάτους) των σκαλοπατιών / παλετών εξαρτάται από την απαιτούμενη μεταφορική ικανότητα. Για μεταφορικές ικανότητες 4000 ατόμων/ ώρα, 6000 ατόμων / ώρα και 8000 ατόμων / ώρα (και για ταχύτητα 0,46m/s) το πλάτος που χρησιμοποιείται αντίστοιχα είναι 62cm, 82cm 102cm.

 

Μεγαλύτερο πλάτος από 102cm δεν επιτρέπεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να ανέλθει και τρίτος επιβάτης στο ίδιο σκαλοπάτι χωρίς να μπορέσει να κρατηθεί από τον χειρολισθήρα.

ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ύψος μεταφοράς είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των επιφανειών των πατωμάτων δύο ορόφων οι οποίες εξυπηρετούνται από μία κυλιόμενη κλίμακα ή πεζόδρομο με την ίδια διαδρομή.

Γωνία κλίσης είναι η μέγιστη γωνία ως προς την οριζόντιο με την οποία κινούνται οι βαθμίδες και οι παλέτες ή οι ιμάντες και είναι συνήθως 300 ή 350 για τις κυλιόμενες κλίμακες και 120 για τους κυλιόμενους πεζόδρομους.
Γωνία κλίσης μεγαλύτερη από τις προαναφερθέντες τιμές δεν συνιστάται για λόγους ασφαλείας. Οι κυλιόμενες κλίμακες κατασκευάζονται και με γωνίες μικρότερες των 300 και συγκεκριμένα σε μεγέθη 180, 250 και 270.

 

Στο παρακάτω σχέδιο φαίνεται αναλυτικά μία κυλιόμενη κλίμακα και τα μέρη από τα οποία αποτελείται.

ΣΗΜΑΝΣΗ

Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει κλίμακα, να επισημαίνεται κατάλληλα η ύπαρξη της, ιδιαίτερα αν οι χρήστες της είναι και άτομα με προβλήματα στην όραση. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την επισήμανση της αρχής και του τέλους της κλίμακας, αλλά και των σημείων αλλαγής της διεύθυνσης της, με την κατασκευή λωρίδων επισήμανσης πλάτους 60εκ, από υλικό διαφορετικής υφής και έντονης χρωματικής αντίθεσης με την επένδυση των βαθμίδων. Απαραίτητη επίσης είναι και η επισήμανση με έντονη χρωματική αντίθεση των ακμών όλων των βαθμίδων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι κυλιόμενες κλίμακες είναι εναρμονισμένες με τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες :

 

  • Την τελευταία έκδοση του ΕΝ 115 – Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων.
  • Την οδηγία EC low voltage 73/23/EEC (όπως τροποποιήθηκε με την 93/68/EEC)
  • Την τελευταία έκδοση των Κανονισμών VDE και CEN/CENELEC για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Την οδηγία EC για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC)
  • Την οδηγία EC περί μηχανολογικών κατασκευών (89/336/EEC, όπως τροποποιήθηκε με την 93/44/EEC)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο πρώτος τύπος κυλιόμενης κλίμακας εφευρέθηκε το 1981 από τον Jesse W. Reno και ήταν ένας κυλιόμενος μεταφορικός ιμάντας. Περίπου την ίδια εποχή ο Αμερικανός εφευρέτης Charles D. Seeberger εμφάνισε μία παρόμοια συσκευή με οριζόντια σκαλοπάτια που την πατεντάρισε με το όνομα ‘κυλιόμενη κλίμακα’. Αμερικάνικη εταιρεία παρουσίασε το 1990 στην έκθεση των Παρισίων την πρώτη κυλιόμενη κλίμακα κατασκευασμένη για εμπορικούς λόγους. Η ίδια εταιρεία αργότερα συνδύασε με επιτυχία τις παρατηρήσεις των Reno και Seeberger και το 1921 παρουσίασε τον τύπο της κυλιόμενης κλίμακας που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας.

 

Σήμερα οι κυλιόμενες κλίμακες εγκαθίστανται παντού όπου αντιμετωπίζεται μία συνεχής ή και κατά διαστήματα μεταφορά ατόμων.

 

Οι κυλιόμενοι πεζόδρομοι εγκαθίστανται κυρίως σε πολυκαταστήματα και αεροδρόμια όπου εκτός από τη μεταφορά ατόμων αντιμετωπίζεται και η μεταφορά φορτίων ή αμαξιδίων με φορτία.

1 Step 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder